Podatność CVE-2001-0267


Publikacja: 2001-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NM debug in HP MPE/iX 6.5 and earlier does not properly handle breakpoints, which allows local users to gain privileges.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
HP -> Mpe ix 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/hp/2001-q1/0050.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6226

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top