Podatność CVE-2001-0283


Publikacja: 2001-05-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in SunFTP build 9 allows remote attackers to read arbitrary files via .. (dot dot) characters in various commands, including (1) GET, (2) MKDIR, (3) RMDIR, (4) RENAME, or (5) PUT.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Sun ftp 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-02/0523.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top