Podatność CVE-2001-0312


Publikacja: 2001-06-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM WebSphere plugin for Netscape Enterprise server allows remote attackers to read source code for JSP files via an HTTP request that contains a host header that references a host that is not in WebSphere's host aliases list, which will bypass WebSphere processing.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Websphere plugin 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-01/0446.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top