Podatność CVE-2001-0369


Publikacja: 2001-06-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in lpsched on DGUX version R4.20MU06 and MU02 allows a local attacker to obtain root access via a long command line argument (non-existent printer name).

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Digital -> UNIX 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=98511407131984&w=2
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6258

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top