Podatność CVE-2001-0376


Publikacja: 2001-06-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SonicWALL Tele2 and SOHO firewalls with 6.0.0.0 firmware using IPSEC with IKE pre-shared keys do not allow for the use of full 128 byte IKE pre-shared keys, which is the intended design of the IKE pre-shared key, and only support 48 byte keys. This allows a remote attacker to brute force attack the pre-shared keys with significantly less resources than if the full 128 byte IKE pre-shared keys were used.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sonicwall -> Soho2 
Sonicwall -> Tele2 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-03/0403.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6304

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top