Podatność CVE-2001-0434


Publikacja: 2001-07-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The LogDataListToFile ActiveX function used in (1) Knowledge Center and (2) Back web components of Compaq Presario computers allows remote attackers to modify arbitrary files and cause a denial of service.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Compaq -> Presario 

 Referencje:
http://ftp.support.compaq.com/patches/.new/html/SSRT0716-01.shtml
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6355

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top