Podatność CVE-2001-0472


Publikacja: 2001-06-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Hursley Software Laboratories Consumer Transaction Framework (HSLCTF) HTTP object allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via an extremely long HTTP request.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> High availability cluster multiprocessing 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-03/0243.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6250

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top