Podatność CVE-2001-0505


Publikacja: 2001-10-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple memory leaks in Microsoft Services for Unix 2.0 allow remote attackers to cause a denial of service (memory exhaustion) via a large number of malformed requests to (1) the Telnet service, or (2) the NFS service.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Services 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/581603
http://www.kb.cert.org/vuls/id/994851
http://www.securityfocus.com/bid/3089
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2001/ms01-039
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6882
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6883

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top