Podatność CVE-2001-0514


Publikacja: 2001-07-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SNMP service in Atmel 802.11b VNET-B Access Point 1.3 and earlier, as used in Netgear ME102 and Linksys WAP11, accepts arbitrary community strings with requested MIB modifications, which allows remote attackers to obtain sensitive information such as WEP keys, cause a denial of service, or gain access to the network.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Netgear -> Me102 
Linksys -> Wap11 
Atmel -> 802.11b vnet-b access point 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/2896
http://xforce.iss.net/alerts/advise83.php
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6576

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top