Podatność CVE-2001-0540


Publikacja: 2001-10-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Memory leak in Terminal servers in Windows NT and Windows 2000 allows remote attackers to cause a denial of service (memory exhaustion) via a large number of malformed Remote Desktop Protocol (RDP) requests to port 3389.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Terminal server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/3099
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2001/ms01-040
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6912

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top