Podatność CVE-2001-0552


Publikacja: 2001-09-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ovactiond in HP OpenView Network Node Manager (NNM) 6.1 and Tivoli Netview 5.x and 6.x allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in a certain SNMP trap message.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
IBM -> Tivoli netview 
HP -> Openview network node manager 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=99201278704545&w=2
http://www.cert.org/advisories/CA-2001-24.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/952171
http://www.securityfocus.com/bid/2845

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top