Podatność CVE-2001-0618


Publikacja: 2001-08-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Orinoco RG-1000 wireless Residential Gateway uses the last 5 digits of the 'Network Name' or SSID as the default Wired Equivalent Privacy (WEP) encryption key. Since the SSID occurs in the clear during communications, a remote attacker could determine the WEP key and decrypt RG-1000 traffic.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lucent -> Orinoco rg-1000 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-04/0020.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6328

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top