Podatność CVE-2001-0692


Publikacja: 2001-09-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SMTP proxy in WatchGuard Firebox (2500 and 4500) 4.5 and 4.6 allows a remote attacker to bypass firewall filtering via a base64 MIME encoded email attachment whose boundary name ends in two dashes.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Watchguard -> Firebox 2500 
Watchguard -> Firebox 4500 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=99379787421319&w=2
http://www.securityfocus.com/archive/1/189783
http://www.securityfocus.com/bid/2855
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6682

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top