Podatność CVE-2001-0781


Publikacja: 2001-05-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in SpoonFTP 1.0.0.12 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long argument to the commands (1) CWD or (2) LIST.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Pi-soft -> Spoonftp 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-05/0296.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6630

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top