Podatność CVE-2001-0790


Publikacja: 2001-10-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Specter IDS version 4.5 and 5.0 allows a remote attacker to cause a denial of service (CPU exhaustion) via a port scan, which causes the server to consume CPU while preparing alerts.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Specter -> Specter ids 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/win2ksecadvice/2001-q2/0071.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top