Podatność CVE-2001-0823


Publikacja: 2001-12-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The pmpost program in Performance Co-Pilot (PCP) before 2.2.1-3 allows a local user to gain privileges via a symlink attack on the NOTICES file in the PCP log directory (PCP_LOG_DIR).

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SGI -> Performance co-pilot 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20010601-01-A
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-06/0245.html
http://marc.info/?l=bugtraq&m=99290754901708&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/2887
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6724

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top