Podatność CVE-2001-0840


Publikacja: 2001-12-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Compaq Insight Manager XE 2.1b and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via (1) SNMP and (2) DMI.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Compaq -> Insight manager xe 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/908611
http://www.securityfocus.com/bid/3482
http://www.compaq.com/products/servers/management/mgtsw-advisory.html
http://www.iss.net/security_center/static/7411.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top