Podatność CVE-2001-0856


Publikacja: 2001-12-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Common Cryptographic Architecture (CCA) in IBM 4758 allows an attacker with physical access to the system and Combine_Key_Parts permissions, to steal DES and 3DES keys by using a brute force attack to create a 3DES exporter key.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> 4758 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=100533053219673&w=2
http://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/descrack/
http://www.cl.cam.ac.uk/~rnc1/descrack/attack.html
http://www.securityfocus.com/bid/3524

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top