Podatność CVE-2001-0870


Publikacja: 2001-12-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
HTTP server in Alchemy Eye and Alchemy Network Monitor 1.9x through 2.6.18 is enabled without authentication by default, which allows remote attackers to obtain network monitoring logs with potentially sensitive information by directly requesting the eye.ini file.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Dek software -> Alchemy network monitor 
Alchemy lab -> Alchemy eye 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=100715758109838&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/3598
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7630

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top