Podatność CVE-2001-0888


Publikacja: 2001-12-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Atmel Firmware 1.3 Wireless Access Point (WAP) allows remote attackers to cause a denial of service via a SNMP request with (1) a community string other than "public" or (2) an unknown OID, which causes the WAP to deny subsequent SNMP requests.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Netgear -> Me102 
Linksys -> Wap11 
Atmel -> Firmware 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=100895903202798&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/3734
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7734

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top