Podatność CVE-2001-0960


Publikacja: 2001-09-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Computer Associates ARCserve for NT 6.61 SP2a and ARCserve 2000 7.0 stores the backup agent user name and password in cleartext in the aremote.dmp file in the ARCSERVE$ hidden share, which allows local and remote attackers to gain privileges.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
CA -> Arcserve backup 
CA -> Arcserve backup 2000 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-09/0137.html
http://support.ca.com/Download/patches/asitnt/QO00945.html
http://www.securityfocus.com/bid/3343
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7122

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top