Podatność CVE-2001-0963


Publikacja: 2001-09-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in SpoonFTP 1.1 allows local and sometimes remote attackers to access files outside of the FTP root via a ... (modified dot dot) in the CD (CWD) command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Pi-soft -> Spoonftp 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-09/0171.html
http://www.pi-soft.com/spoonftp/index.shtml
http://www.securityfocus.com/bid/3351
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7147

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top