Podatność CVE-2001-0982


Publikacja: 2001-07-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in IBM Tivoli WebSEAL Policy Director 3.01 through 3.7.1 allows remote attackers to read arbitrary files or directories via encoded .. (dot dot) sequences containing "%2e" strings.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Tivoli secureway policy director 

 Referencje:
ftp://ftp.tivoli.com/support/patches/patches_3.7.1/3.7.1-POL-0003/3.7.1-POL-0003.README
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-07/0497.html
http://www-1.ibm.com/support/search.wss?rs=0&q=IY18152&apar=only
http://www.securityfocus.com/bid/3080
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6884

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top