Podatność CVE-2001-0998


Publikacja: 2001-09-24   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
IBM HACMP 4.4 allows remote attackers to cause a denial of service via a completed TCP connection to HACMP ports (e.g., using a port scan) that does not send additional data, which causes a failure in snmpd.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Hacmp 
IBM -> AIX 

 Referencje:
http://www-1.ibm.com/support/search.wss?rs=0&q=IY17630&apar=only
http://www-1.ibm.com/support/search.wss?rs=0&q=IY20943&apar=only
http://www.securityfocus.com/archive/1/216105
http://www.securityfocus.com/archive/1/217910
http://www.securityfocus.com/bid/3358
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7165

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top