Podatność CVE-2001-1011


Publikacja: 2001-07-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
index2.php in Mambo Site Server 3.0.0 through 3.0.5 allows remote attackers to gain Mambo administrator privileges by setting the PHPSESSID parameter and providing the appropriate administrator information in other parameters.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mambo -> Mambo site server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-07/0569.html
http://prdownloads.sourceforge.net/mambo/mambov3.0.6.tar.gz
http://www.securityfocus.com/bid/3093
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6910

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top