Podatność CVE-2001-1094


Publikacja: 2001-09-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
NetOp School 1.5 allows local users to bypass access restrictions on the administration version by logging into the student version, closing the student version, then starting the administration version.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Crosstec corporation -> Netop school 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/213516
http://www.securityfocus.com/bid/3321
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7120

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top