Podatność CVE-2001-1133


Publikacja: 2001-08-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Vulnerability in a system call in BSDI 3.0 and 3.1 allows local users to cause a denial of service (reboot) in the kernel via a particular sequence of instructions.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
BSDI -> Bsd os 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/3220
http://www.securityfocus.com/archive/1/209192
http://www.iss.net/security_center/static/7023.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top