Podatność CVE-2001-1149


Publikacja: 2001-08-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Panda Antivirus Platinum before 6.23.00 allows a remore attacker to cause a denial of service (crash) when a user selects an action for a malformed UPX packed executable file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Panda -> Panda antivirus platinum 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/82/209328
http://www.osvdb.org/5456

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top