Podatność CVE-2001-1176


Publikacja: 2001-07-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Format string vulnerability in Check Point VPN-1/FireWall-1 4.1 allows a remote authenticated firewall administrator to execute arbitrary code via format strings in the control connection.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Checkpoint -> Firewall-1 
Checkpoint -> Provider-1 
Checkpoint -> Vpn-1 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-07/0209.html
http://www.checkpoint.com/techsupport/alerts/format_strings.html
http://www.securityfocus.com/bid/3021
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6849

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top