Podatność CVE-2001-1191


Publikacja: 2001-12-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
WebSeal in IBM Tivoli SecureWay Policy Director 3.8 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a URL that ends in %2e.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Tivoli secureway policy director 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/3685
http://www.securityfocus.com/archive/1/245283

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top