Podatność CVE-2001-1210


Publikacja: 2001-12-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cisco ubr900 series routers that conform to the Data-over-Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) standard must ship without SNMP access restrictions, which can allow remote attackers to read and write information to the MIB using arbitrary community strings.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Cisco -> Ubr920 
Cisco -> Ubr924 
Cisco -> Ubr925 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/7806.php
http://www.securityfocus.com/bid/3758
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q1/0002.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-12/0297.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top