Podatność CVE-2001-1259


Publikacja: 2001-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Avaya Argent Office allows remote attackers to cause a denial of service by sending UDP packets to port 53 with no payload.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Avaya -> Argent office 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/6953.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/202344

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top