Podatność CVE-2001-1261


Publikacja: 2001-08-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Avaya Argent Office 2.1 may allow remote attackers to change hold music by spoofing a legitimate server's response to a TFTP broadcast and providing an alternate HoldMusic file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Avaya -> Argent office 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/6956.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/202344

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top