Podatność CVE-2001-1290


Publikacja: 2001-06-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
admin.cgi in Active Classifieds Free Edition 1.0, and possibly commercial versions, allows remote attackers to modify the configuration, gain privileges, and execute arbitrary Perl code via the table_width parameter.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Active web suite technologies -> Active classifieds 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-06/0386.html
http://www.securityfocus.com/bid/2942
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6754

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top