Podatność CVE-2001-1307


Publikacja: 2001-07-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflows in iPlanet Directory Server 4.1.4 and earlier (LDAP) allow remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code, as demonstrated by the PROTOS LDAPv3 test suite.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Iplanet directory server 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20011102-01-I
http://www.cert.org/advisories/CA-2001-18.html
http://www.ee.oulu.fi/research/ouspg/protos/testing/c06/ldapv3/
http://www.kb.cert.org/vuls/id/276944
http://www.kb.cert.org/vuls/id/JPLA-4WESMM
http://www.securityfocus.com/bid/3038
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6893

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top