Podatność CVE-2001-1441


Publikacja: 2001-07-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in VisualAge for Java 3.5 Professional allows remote attackers to execute JavaScript on other clients via the URL, which injects the script in the resulting error message.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Visualage for java 

 Referencje:
http://archive.cert.uni-stuttgart.de/archive/bugtraq/2001/07/msg00021.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/270083
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/6793

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top