Podatność CVE-2001-1456


Publikacja: 2001-09-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the (1) smap/smapd and (2) CSMAP daemons for Gauntlet Firewall 5.0 through 6.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted mail message.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SGI -> IRIX 
PGP -> E-ppliance 300 
Network associates -> Gauntlet firewall 
Network associates -> Mcafee e-ppliance 
Mcafee -> Webshield smtp 

 Referencje:
ftp://patches.sgi.com/support/free/security/advisories/20011104-01-I
http://www.cert.org/advisories/CA-2001-25.html
http://www.kb.cert.org/vuls/id/206723
http://www.securityfocus.com/bid/3290
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7088

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top