Podatność CVE-2001-1495


Publikacja: 2001-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
network_query.php in Network Query Tool 1.0 allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in the target parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Freshmeat -> Network query tool 
Freshmeat -> Network query tool phpnuke 

 Referencje:
http://www.derkeiler.com/Mailing-Lists/securityfocus/bugtraq/2001-10/0179.html
http://www.securityfocus.com/bid/3455
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7322

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top