Podatność CVE-2001-1536


Publikacja: 2001-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Autogalaxy stores usernames and passwords in cleartext in cookies, which makes it easier for remote attackers to obtain authentication information and gain unauthorized access via sniffing or a cross-site scripting attack.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Autogalaxy -> Autogalaxy 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/3587
http://www.iss.net/security_center/static/7621.php
http://www.derkeiler.com/Mailing-Lists/securityfocus/bugtraq/2001-11/0225.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top