Podatność CVE-2001-1541


Publikacja: 2001-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Unix-to-Unix Copy Protocol (UUCP) in BSDI BSD/OS 3.0 through 4.2 allows local users to execute arbitrary code via a long command line argument.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
BSDI -> Bsd os 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/3603
http://www.securityfocus.com/archive/1/243096
http://www.iss.net/security_center/static/7633.php

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top