Podatność CVE-2002-0003


Publikacja: 2002-02-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the preprocessor in groff 1.16 and earlier allows remote attackers to gain privileges via lpd in the LPRng printing system.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Groff 

 Referencje:
http://online.securityfocus.com/advisories/3793
http://www.linux-mandrake.com/en/security/2002/MDKSA-2002-012.php
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2002-004.html
http://www.securityfocus.com/bid/3869
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/7881

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top