Podatność CVE-2002-0037


Publikacja: 2002-04-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Lotus Domino Servers 5.x, 4.6x, and 4.5x allows attackers to bypass the intended Reader and Author access list for a document's object via a Notes API call (NSFDbReadObject) that directly accesses the object.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Lotus domino server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/657899
http://www.iss.net/security_center/static/10095.php
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-09/0150.html
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2001-09/0147.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top