Podatność CVE-2002-0131


Publikacja: 2002-03-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
ActivePython ActiveX control for Python in the AXScript package, when used in Internet Explorer, does not prevent a script from reading files from the client's filesystem, which allows remote attackers to read arbitrary files via a malicious web page containing Python script.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Activestate -> Activepython 

 Referencje:
http://marc.info/?t=101113015900001&r=1&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/7910.php
http://www.securityfocus.com/archive/1/250814
http://www.securityfocus.com/bid/3893

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top