Podatność CVE-2002-0133


Publikacja: 2002-03-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflows in Avirt Gateway Suite 4.2 allow remote attackers to cause a denial of service and possibly execute arbitrary code via (1) long header fields to the HTTP proxy, or (2) a long string to the telnet proxy.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Avirt -> Avirt gateway 
Avirt -> Avirt gateway suite 
Avirt -> Avirt soho 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101164598828092&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101366658112809&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101424723728817&w=2
http://online.securityfocus.com/archive/1/251055
http://www.iss.net/security_center/static/7916.php
http://www.iss.net/security_center/static/7918.php
http://www.securityfocus.com/bid/3904
http://www.securityfocus.com/bid/3905

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top