Podatność CVE-2002-0139


Publikacja: 2002-03-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Pi-Soft SpoonFTP 1.1 and earlier allows remote attackers to redirect traffic to other sites (aka FTP bounce) via the PORT command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Pi-soft -> Spoonftp 

 Referencje:
http://www.iss.net/security_center/static/7943.php
http://www.pi-soft.com/spoonftp/index.shtml
http://online.securityfocus.com/archive/1/251422
http://www.securityfocus.com/bid/3910

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top