Podatność CVE-2002-0176


Publikacja: 2002-04-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The printf wrappers in libsafe 2.0-11 and earlier do not properly handle argument indexing specifiers, which could allow attackers to exploit certain function calls through arguments that are not verified by libsafe.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Avaya -> Libsafe 

 Referencje:
http://www.linux-mandrake.com/en/security/2002/MDKSA-2002-026.php
http://online.securityfocus.com/archive/1/263121
http://www.securityfocus.com/bid/4327
http://www.iss.net/security_center/static/8594.php
http://archives.neohapsis.com/archives/vulnwatch/2002-q1/0070.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top