Podatność CVE-2002-0204


Publikacja: 2002-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in GNU Chess (gnuchess) 5.02 and earlier, if modified or used in a networked capacity contrary to its own design as a single-user application, may allow local or remote attackers to execute arbitrary code via a long command.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Chess 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101189688815514&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/7991.php
http://www.securityfocus.com/bid/3949

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top