Podatność CVE-2002-0250


Publikacja: 2002-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Web configuration utility in HP AdvanceStack hubs J3200A through J3210A with firmware version A.03.07 and earlier, allows unauthorized users to bypass authentication via a direct HTTP request to the web_access.html file, which allows the user to change the switch's configuration and modify the administrator password.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
HP -> Advancestack 10base-t switching hub j3200a 
HP -> Advancestack 10base-t switching hub j3201a 
HP -> Advancestack 10base-t switching hub j3202a 
HP -> Advancestack 10base-t switching hub j3203a 
HP -> Advancestack 10base-t switching hub j3204a 
HP -> Advancestack 10base-t switching hub j3205a 
HP -> Advancestack 10base-t switching hub j3210a 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101318469216213&w=2
http://online.securityfocus.com/advisories/3870
http://www.iss.net/security_center/static/8124.php
http://www.securityfocus.com/bid/4062

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top