Podatność CVE-2002-0347


Publikacja: 2002-06-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in Cobalt RAQ 4 allows remote attackers to read password-protected files, and possibly files outside the web root, via a .. (dot dot) in an HTTP request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Cobalt raq 2 
SUN -> Cobalt raq 3i 
SUN -> Cobalt raq 4 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=101495944202452&w=2
http://www.iss.net/security_center/static/8322.php
http://www.securityfocus.com/bid/4208

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top