Podatność CVE-2002-0360


Publikacja: 2002-06-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Sun AnswerBook2 1.4 through 1.4.3 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long filename argument to the gettransbitmap CGI program.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Solaris answerbook2 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=102198846905064&w=2
http://marc.info/?l=vulnwatch&m=102194510509450&w=2
http://www.eSecurityOnline.com/advisories/eSO5063.asp
http://www.iss.net/security_center/static/9117.php
http://www.securityfocus.com/bid/4784

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top